FANDOM


Dòng 6: Dòng 6:
 
Riêng tại thế giới thứ Ba, vài cá thể được chọn có thể chuyển sinh theo vòng luân hồi liên tục và được định sẵn,<ref>Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc - Đệ Tam Chương, Nhị Tiết</ref> tạo cho họ một mức độ bất tử nhất định.<ref>Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (truyện) - Sắc dục</ref> Những cơ thể được tạo ra trong vòng luân hồi thường giống với cơ thể ban đầu chứa linh hồn được chuyển sinh. Trong khi việc chuyển sinh đã được định sẵn, nếu có sự ảnh hưởng có chủ ý về phía cha mẹ từ bên thứ ba thì việc chuyển sinh có thể bị gián đoạn. Việc này có thể khiến linh hồn chuyển sinh vào một cơ thể khác sớm hơn so với đã định, thạm chí cơ thể này có ngoại hình khác với nguyên dạng của linh hồn chuyển sinh.<ref>Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc - Đệ Tam Chương, Nhị Tiết</ref>
 
Riêng tại thế giới thứ Ba, vài cá thể được chọn có thể chuyển sinh theo vòng luân hồi liên tục và được định sẵn,<ref>Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc - Đệ Tam Chương, Nhị Tiết</ref> tạo cho họ một mức độ bất tử nhất định.<ref>Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (truyện) - Sắc dục</ref> Những cơ thể được tạo ra trong vòng luân hồi thường giống với cơ thể ban đầu chứa linh hồn được chuyển sinh. Trong khi việc chuyển sinh đã được định sẵn, nếu có sự ảnh hưởng có chủ ý về phía cha mẹ từ bên thứ ba thì việc chuyển sinh có thể bị gián đoạn. Việc này có thể khiến linh hồn chuyển sinh vào một cơ thể khác sớm hơn so với đã định, thạm chí cơ thể này có ngoại hình khác với nguyên dạng của linh hồn chuyển sinh.<ref>Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc - Đệ Tam Chương, Nhị Tiết</ref>
   
Chuyển sinh cũng có thể đạt được thông qua các kĩ thuật và công nghệ ma thuật. Trong trường hợp này, có thể thục hiện một [[Nghi lễ Chuyển sinh|nghi lễ]] để chuyển mục tiêu vào trong đối tượng do mục tiêu chọn.<ref>Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc - Đệ Tam Chương, Nhị Tiết</ref> Với công nghệ ma thuật, có thể tạo ra một thân thể chuyển sinh một cách tự nhiên bằng việc cấy ghép một "hạt giống" vào người phụ nữ, tạo ra một bào thai. Trong mọi trường hợp, do luật lệ của Thế giới thứ Ba, bất kỳ sinh vật nào chuyển sinh trên địa giới đều sẽ mất đi ký ức nhưng một số ký ức có thể được giữ lại hoặc bị đánh thức không có chủ ý.<ref>Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm - Phần 2, Chương 3</ref>
+
Chuyển sinh cũng có thể đạt được thông qua các kĩ thuật và công nghệ ma thuật. Trong trường hợp này, có thể thực hiện một [[Nghi lễ Chuyển sinh|nghi lễ]] để chuyển mục tiêu vào trong đối tượng do mục tiêu chọn.<ref>Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc - Đệ Tam Chương, Nhị Tiết</ref> Với công nghệ ma thuật, có thể tạo ra một thân thể chuyển sinh một cách tự nhiên bằng việc cấy ghép một "hạt giống" vào người phụ nữ, tạo ra một bào thai. Trong mọi trường hợp, do luật lệ của Thế giới thứ Ba, bất kỳ sinh vật nào chuyển sinh trên địa giới đều sẽ mất đi ký ức nhưng một số ký ức có thể được giữ lại hoặc bị đánh thức không có chủ ý.<ref>Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm - Phần 2, Chương 3</ref>
   
 
==Người sử dụng==
 
==Người sử dụng==

Phiên bản lúc 13:55, ngày 1 tháng 7 năm 2018

🛠 Bài viết này đang được hoàn thiện. Xin hãy kiên nhẫn trong khi bài viết được cải thiện.
Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy liên lạc với bảo quản viên.  Xem thêm các bài viết khác cần cải thiện tại đây.
🛠

Chuyển sinh[1] là một loại ma thuật liên quan đến sự tái sinh linh hồn của một thực thể vào trong cơ thể mới. Là một loại kĩ năng mạnh mẽ và hiếm, ban đầu chỉ có thể thực hiện với Black Box Type L, sau đã có thể đạt được bằng nhiều phương thức ma thuật và nó cho phép người dùng có một cuộc sống mới trong chu kì tuần hoàn.

Nguyên lý

Trước khi Thế giới thứ Ba được tạo thành, chuyển sinh chỉ có thể đạt được bằng cách dùng Black Box Type L để chuyển linh hồn một đối tượng vào cơ thể mới. Thiết bị này chỉ có thể dùng được khi tất cả thuyền viên trên tàu Climb One đồng ý, và chỉ có thể sử dụng bởi người mang ADN của một thuyền viên.[2]

Riêng tại thế giới thứ Ba, vài cá thể được chọn có thể chuyển sinh theo vòng luân hồi liên tục và được định sẵn,[3] tạo cho họ một mức độ bất tử nhất định.[4] Những cơ thể được tạo ra trong vòng luân hồi thường giống với cơ thể ban đầu chứa linh hồn được chuyển sinh. Trong khi việc chuyển sinh đã được định sẵn, nếu có sự ảnh hưởng có chủ ý về phía cha mẹ từ bên thứ ba thì việc chuyển sinh có thể bị gián đoạn. Việc này có thể khiến linh hồn chuyển sinh vào một cơ thể khác sớm hơn so với đã định, thạm chí cơ thể này có ngoại hình khác với nguyên dạng của linh hồn chuyển sinh.[5]

Chuyển sinh cũng có thể đạt được thông qua các kĩ thuật và công nghệ ma thuật. Trong trường hợp này, có thể thực hiện một nghi lễ để chuyển mục tiêu vào trong đối tượng do mục tiêu chọn.[6] Với công nghệ ma thuật, có thể tạo ra một thân thể chuyển sinh một cách tự nhiên bằng việc cấy ghép một "hạt giống" vào người phụ nữ, tạo ra một bào thai. Trong mọi trường hợp, do luật lệ của Thế giới thứ Ba, bất kỳ sinh vật nào chuyển sinh trên địa giới đều sẽ mất đi ký ức nhưng một số ký ức có thể được giữ lại hoặc bị đánh thức không có chủ ý.[7]

Người sử dụng

Bên lề

Khái niệm và Nguồn gốc

  • Chuyển sinh là một khái niệm chung được ghi chép trong nhiều triết lý và tôn giáo, đặc biệt là phổ biến ở phương đông.

Thông tin thêm

  • Về cơ bản khác nhau về phương pháp và chức năng, những cuộc sống khác nhau của Eve Moonlit, tuy nó chỉ là tác động của thôi miên nhưng cũng được gọi là "chuyển sinh".[8]

Xuất hiện

Tham khảo

  1. 転生
  2. Đại Tội của Ác Ma: Họng súng của Nemesis - 7
  3. Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc - Đệ Tam Chương, Nhị Tiết
  4. Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (truyện) - Sắc dục
  5. Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc - Đệ Tam Chương, Nhị Tiết
  6. Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc - Đệ Tam Chương, Nhị Tiết
  7. Đại Tội của Ác Ma: Pierrot thứ Năm - Phần 2, Chương 3
  8. Đại Tội của Ác Ma: Món quà từ nàng Công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Chương 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.