Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement
🛠 Bài viết này đang được hoàn thiện. Xin hãy kiên nhẫn trong khi bài viết được cải thiện.
Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy liên lạc với bảo quản viên.  Xem thêm các bài viết khác cần cải thiện tại đây.
🛠
Rilianepossessed.png

Chiếm hữu[note 1] là một khả năng ma thuật mà người sử dụng có thể cư ngụ và ảnh hưởng đến một người hoặc một đối tượng nào đó. Thuật Chiếm hữu thường được sử dụng bởi các ác ma, ngoài ra còn có một vài ma đạo sư mạnh mẽ có thể sử dụng ma thuật này.

Cơ chế[]

Chiếm hữu cho phép người cư trú trong một vật thể hoặc một kim khí, ảnh hưởng hoặc điều khiển đối tượng đó trong một mức độ nhất định. Khi chiếm hữu một sinh vật sống như con người, người sử dụng có thể chiếm toàn bộ cơ thể, kiểm soát cơ thể như thể nó là của người sử dụng bằng cách trấn áp ý thức của chủ sở hữu; Khi đã hoàn toàn chiếm hữu cơ thể, người sử dụng cũng có quyền dùng đến những khả năng cũng như sức mạnh ma thuật của chủ sở hữu cơ thể. Người chiếm hữu và chủ sở hữu có thể giao tiếp với nhau thông qua cảm tri.[1]

Trong trường hợp ác ma chiếm hữu, ác ma có thể hiện thân ra bên ngoài kim khí của nó và bám vào tâm trí của một cá thể,[2] ảnh hưởng đến hành vi của chủ thể với tội lỗi đại diện của ác ma. Tương tự, một ác ma có thể lập khế ước với chủ thể thông qua chiếm hữu, cũng như là cho chủ thể sử dụng quyền năng của nó.[1] Khả năng của ác ma bị hạn chế, chỉ chiếm hữu được những người có đủ độ tương thích với nó ở Thế giới thứ Ba;[3] độ tương thích này phụ thuộc vào điểm yếu hoặc thiếu tự tin trong tính cách chủ thể sao cho phù hợp với đại tội tương ứng của.[4]

Mặc dù vốn có khả năng vốn sống trong cơ thể hoặc vật thể, chiếm hữu vẫn có một số điểm yếu. Trong khi chiếm hữu một thân thể hoặc vật thể, người sử dụng buộc phải ở trong kim khí cho đến khi người chủ sở hữu đã từ bỏ sở hữu hoặc kim khí bị phá hủy hoặc bị giết.[5] Trong trường hợp ác ma tự hiện thân, kim khí thật sự có thể bị phong ấn hoặc bị phá hủy, khiến ác ma từ bỏ chiếm hữu.[6] Ý thức của chủ thể cũng có thể chống lại sự chiếm hữu hoàn toàn và có thể lấy lại quyền kiểm soát cơ thể khỏi người chiếm hữu.[7]

Chiếm hữu cũng có thể bị trừ tà bằng cách cưỡng di dời đối tượng chiếm hữu khỏi chủ thể. Dù vậy, nếu ác ma chiếm hữu đã bắt rễ quá sâu trong tâm trí chủ thể thì việc trừ tà có thể không hiệu quả, nhưng các ảnh hưởng của ác ma có thể được đảo ngược với Thời Kế Bí Thuật.[8] Bên ngoài Ác ma, chiếm hữu đã được giới hạn ở con người để có thể thực hiện các kỹ thuật phép thuật cấp cao như Thuật Chuyển Thân hoặc mượn sức mạnh của ác ma khác.[9]

Người sử dụng[]

Bên lề[]

Khái niệm và Nguồn gốc[]

  • Ma ám phổ biến ở nhiều tôn giáo và phương tiện truyền thông, trong đó một ác ma hoặc một thực thể độc ác khác chiếm quyền điều khiển cơ thể của một người.

Xuất hiện[]

Tham khảo[]

Chú thích[]

  1. 悪魔憑き
Advertisement