FANDOM

YIrregularY

biệt danh Ralugerri Ton

  • Tôi sống tại Evillious
  • Tôi sinh ngày tháng 12 2
  • Nghề nghiệp của tôi là Becoming NEET ~~
  • Tôi là Male