Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Miêu tả

Sử dụng mẫu này để tạo ra một danh sách tham khảo phông chữ nhỏ cho một bài viết. Lưu ý rằng không có sự đồng đều các kích cỡ chữ nhỏ nên luôn luôn được sử dụng cho tất cả tài liệu tham khảo; nếu phông chữ bình thường có kích thước thích hợp hơn, sử dụng <references /> thay thế.[1]

Cú pháp

{{reflist|<...>}} ở nơi bạn thường nhập <references/>. Nếu không có tham số, nó sẽ tạo ra một danh sách tài liệu tham khảo với một cột duy nhất.

Nhiều cột

Dùng {{reflist|2}} sẽ tạo ra một danh sách tham khảo hai cột, và {{reflist|3}} sẽ tạo ra một danh sách tham khảo ba cột. Danh sách ba cột không thể tiếp cận người dùng với màn hình nhỏ hơn/máy tính xách tay, nên tránh sử dụng.

Dùng {{reflist|colwidth=30em}} sẽ cho phép trình duyệt tự động chọn số cột dựa trên chiều rộng của trình duyệt web. Chọn chiều rộng cột phù hợp với chiều rộng trung bình của các tài liệu tham khảo trên trang.

Lưu ý: nhiều cột hiện render chỉ hỗ trợ trong Mozilla Firefox, các trình duyệt Gecko dựa trên khác và Safari 3, dù tính năng đã được bao gồm trong CSS3 vì vậy nó sẽ hoạt động với một lượng lớn các trình duyệt trong tương lai.

Mẫu đầu ra

{{reflist}} cho ra...

  1. I am a reference

Sử dụng CSS

.references-small { font-size: 90%; }

Xem thêm

Advertisement