Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement
{{Infobox Song
|image = 
|nnd_id = 
|nnd_note =
|yt_id = 
|yt_note =

|original_name = 
|romaji = 
|english_title =
|singer =
|release = 
|collaborators =

|series = 
|before = 
|after = 
}}

 • image: Hình ảnh lấy từ NND hoặc một bài hát bao gồm trong album mới nhất được phát hành.
 • nnd_id: mã của link Niconico Douga.
 • yt_id: mã của link youtube.
 • original_name: Tên gốc của bài hát trong tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.
 • romaji: Romaji của tên gốc (nếu nó là tiếng Nhật).
 • english_title: Các biến thể tiếng Anh của tiêu đề của bài hát được sử dụng trong một số album.
 • singer: Danh sách những ngươi trình bày bài.
 • release: Ngày phát hành bản gốc bài hát trên Niconico Douga. Nếu trước ngày này phát hành một album hay media khác, đặt trong thẻ "()"
 • collaborators: Danh sách các nghệ sỹ, công ti, nhà sản xuất đã góp phần.
 • series: Series bài hát thuộc về.
 • before: Các bài hát trước đó xuất hiện theo trình tự thời gian; nếu các sự kiện chồng chéo lên nhau, các bài hát trước đó sẽ được chọn bởi những gì xác định thứ tự thích hợp nhất.
 • after: Các bài hát sau đó xuất hiện theo trình tự thời gian; nếu các sự kiện chồng chéo lên nhau, các bài hát sau đó sẽ được chọn bởi những gì xác định thứ tự thích hợp nhất.
Advertisement