Biên Niên Sử Ác Ma
 
Dòng 19: Dòng 19:
 
</group>
 
</group>
 
<group>
 
<group>
<header>Niên đại</header>
+
<header>Niên Đại</header>
 
<data source="series"><label>Series</label></data>
 
<data source="series"><label>Series</label></data>
 
<data source="before"><label>Đứng trước bởi</label></data>
 
<data source="before"><label>Đứng trước bởi</label></data>

Bản hiện tại lúc 08:13, ngày 14 tháng 2 năm 2019

{{Infobox Book
|image =
 
|japanese = 
|romaji =
|eng = 
|author = 
|cover =

|publisher = 
|release = 
|media =
|page = 
|published_in =
|illustrator = 
|isbn = 

|series = 
|before = 
|after = 
}}

  • Kiểu phương tiện bao gồm "tiểu thuyết", "manga", "truyện có hình minh họa", "truyện ngắn", "truyện tranh qua mạng", "sách dữ liệu",... v.v.
  • Đi đến ngày phát hành chính thức ở dạng in, không phải dạng xem trước hoặc là dạng truyện tranh qua mạng có quảng cáo.
  • Để tiết kiệm không gian, ghi tên họa sĩ trong chuỗi mà không xuống dòng và tách chúng bằng ";".
  • Nhà xuất bản và mã số ISBN chỉ nên dùng khi có được áp dụng.
  • Sử dụng tên series của cuốn sách cho phần Series, nếu không có, đặt "-" hoặc các series bài hát nó đang được áp dụng vào.
  • Phần trước và Phần sau nên làm theo thứ tự thời gian của các sự việc trong mạch truyện chính; khi sự kiện chồng chéo lên nhau, nhập vào cuốn sách phát hành đầu tiên.