Biên Niên Sử Ác Ma
Thẻ: sourceedit
 
(Không hiển thị 8 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
<includeonly>{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="infobox" style=" width: 250px;"
+
<includeonly><infobox theme="evillious">
  +
<image source="image" />
| colspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle; "|[[File:{{{image}}}|250px]]
 
  +
<group>
|-
 
  +
<header>Thông Tin Kĩ Thuật</header>
| colspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 100%; background-color: rgb(183, 135, 39); "|'''Thông tin Kỹ thuật'''
 
  +
<data source="japanese"><label>Tiếng Nhật</label></data>
|-
 
  +
<data source="romaji"><label>Romaji</label></data>
| style="font-size:85%; text-align: left; vertical-align: top; width: 30%; background-color: rgb(197, 179, 88); "|Tên tiếng Nhật
 
  +
</group>
| style="font-size:85%; width: 80%; "|{{{japanese|}}}
 
  +
<group>
|-
 
  +
<header>Thông Tin Phát Hành</header>
{{#if:{{{romaji|}}}|
 
  +
<data source="author"><label>Tác giả</label></data>
{{!}} style="font-size:85%; text-align: left; vertical-align: top; width: 30%; background-color: rgb(197, 179, 88); "{{!}}Romaji
 
  +
<data source="cover"><label>Minh họa bìa</label></data>
{{!}} style="font-size:85%; width: 80%; "{{!}}''{{{romaji|}}}''
 
  +
<data source="publisher"><label>Nhà phát hành</label></data>
{{!}}-
 
  +
<data source="release"><label>Ngày phát hành</label></data>
}}
 
  +
<data source="media"><label>Loại phương tiện</label></data>
|-
 
  +
<data source="page"><label>Số trang</label></data>
| colspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 100%; background-color: rgb(183, 135, 39); "|'''Thông tin Xuất bản'''
 
  +
<data source="illustrator"><label>Minh họa)</label></data>
|-
 
  +
<data source="published_in"><label>Phát hành trong</label></data>
{{#if:{{{author|}}}|
 
  +
<data source="isbn"><label>ISBN</label></data>
{{!}} style="font-size: 85%; text-align: left; vertical-align: top; background-color: rgb(197, 179, 88); "{{!}}Tác giả
 
  +
</group>
{{!}} style="font-size:85%; width: 80%; "{{!}}{{{author|}}}
 
  +
<group>
{{!}}-
 
  +
<header>Niên Đại</header>
}}
 
  +
<data source="series"><label>Series</label></data>
|-
 
  +
<data source="before"><label>Đứng trước bởi</label></data>
{{#if:{{{cover|}}}|
 
  +
<data source="after"><label>Theo sau bởi</label></data>
{{!}} style="font-size: 85%; text-align: left; vertical-align: top; background-color: rgb(197, 179, 88); "{{!}}Họa sĩ vẽ bìa
 
  +
</group>
{{!}} style="font-size:85%; width: 80%; "{{!}}{{{cover|}}}
 
 
</infobox></includeonly><noinclude>
{{!}}-
 
}}
 
|-
 
| style="font-size: 85%; text-align: left; vertical-align: top; background-color: rgb(197, 179, 88); "|Nhà xuất bản
 
| style="font-size:85%; width: 80%; "|{{{publisher|}}}
 
|-
 
| style="font-size: 85%; text-align: left; vertical-align: top; background-color: rgb(197, 179, 88); "|Ngày phát hành
 
| style="font-size:85%; width: 80%; "|{{{release|}}}
 
|-
 
| style="font-size: 85%; text-align: left; vertical-align: top; background-color: rgb(197, 179, 88); "|Kiểu phương tiện
 
| style="font-size:85%; width: 80%; "|{{{media|}}}
 
|-
 
{{#if:{{{page|}}}|
 
{{!}} style="font-size: 85%; text-align: left; vertical-align: top; background-color: rgb(197, 179, 88); "{{!}}Số trang
 
{{!}} style="font-size:85%; width: 80%; "{{!}}{{{page|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
|-
 
{{#if:{{{illustrator|}}}|
 
{{!}} style="font-size: 85%; text-align: left; vertical-align: top; background-color: rgb(197, 179, 88); "{{!}}Người minh họa
 
{{!}} style="font-size:85%; width: 80%; "{{!}}{{{illustrator|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
|-
 
{{#if:{{{published_in|}}}|
 
{{!}} style="font-size: 85%; text-align: left; vertical-align: top; background-color: rgb(197, 179, 88); "{{!}}Xuất bản tại
 
{{!}} style="font-size:85%; width: 80%; "{{!}}{{{published_in|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
|-
 
{{#if:{{{isbn|}}}|
 
{{!}} style="font-size: 85%; text-align: left; vertical-align: top; background-color: rgb(197, 179, 88); "{{!}}ISBN
 
{{!}} style="font-size:85%; width: 80%; "{{!}}{{{isbn|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
|-
 
| colspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 100%; background-color: rgb(183, 135, 39); "|'''Niên biểu'''
 
|-
 
| style="font-size: 85%; text-align: left; vertical-align: top; background-color: rgb(197, 179, 88); "|Series
 
| style="font-size:85%; text-align: left; vertical-align: top; "|{{{series|}}}
 
|-
 
{{#if:{{{before|}}}|
 
{{!}} style="font-size: 85%; text-align: left; vertical-align: top; background-color: rgb(197, 179, 88); "{{!}}Trước
 
{{!}} style="font-size:85%; width: 80px; "{{!}}{{{before|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
|-
 
{{#if:{{{after|}}}|
 
{{!}} style="font-size: 85%; text-align: left; vertical-align: top; background-color: rgb(197, 179, 88); "{{!}}Sau
 
{{!}} style="font-size:85%; width: 80px; "{{!}}{{{after|}}}
 
{{!}}-
 
}}
 
|}</includeonly><noinclude>
 
 
<code><pre>
 
<code><pre>
 
{{Infobox Book
 
{{Infobox Book
Dòng 83: Dòng 31:
 
|japanese =
 
|japanese =
 
|romaji =
 
|romaji =
  +
|eng =
 
|author =
 
|author =
 
|cover =
 
|cover =
Dòng 105: Dòng 54:
 
|japanese = 悪ノ大罪 悪食娘コンチータ
 
|japanese = 悪ノ大罪 悪食娘コンチータ
 
|romaji = Aku no Taizai Akujiki Musume Konchiita
 
|romaji = Aku no Taizai Akujiki Musume Konchiita
  +
|eng = Deadly Sins of Evil: Evil Food Eater Conchita
 
|author = [[mothy]]
 
|author = [[mothy]]
 
|cover = Ichika
 
|cover = Ichika
Dòng 114: Dòng 64:
 
|page = 269
 
|page = 269
 
|illustrator = Ichika; Aogachou; Ayumi Kasai
 
|illustrator = Ichika; Aogachou; Ayumi Kasai
|isbn = [[wikipedia:International Standard Book Number|978-4-569-81455-1]]
+
|isbn = [[https://vi.wikipedia.org/wiki/ISBN|978-4-569-81455-1]]
   
|series = [[Deadly Sins of Evil]]
+
|series = [[Đại Tội của Ác Ma]]
|before = [[Deadly Sins of Evil: The Lunacy of Duke Venomania]]
+
|before = [[Đại Tội của Ác Ma: Cuồng khí của Công tước Venomania]]
|after = [[The Daughter of Fog]]
+
|after = [[Vụ chi Nương]]
 
}}
 
}}
   

Bản hiện tại lúc 08:13, ngày 14 tháng 2 năm 2019

{{Infobox Book
|image =
 
|japanese = 
|romaji =
|eng = 
|author = 
|cover =

|publisher = 
|release = 
|media =
|page = 
|published_in =
|illustrator = 
|isbn = 

|series = 
|before = 
|after = 
}}

  • Kiểu phương tiện bao gồm "tiểu thuyết", "manga", "truyện có hình minh họa", "truyện ngắn", "truyện tranh qua mạng", "sách dữ liệu",... v.v.
  • Đi đến ngày phát hành chính thức ở dạng in, không phải dạng xem trước hoặc là dạng truyện tranh qua mạng có quảng cáo.
  • Để tiết kiệm không gian, ghi tên họa sĩ trong chuỗi mà không xuống dòng và tách chúng bằng ";".
  • Nhà xuất bản và mã số ISBN chỉ nên dùng khi có được áp dụng.
  • Sử dụng tên series của cuốn sách cho phần Series, nếu không có, đặt "-" hoặc các series bài hát nó đang được áp dụng vào.
  • Phần trước và Phần sau nên làm theo thứ tự thời gian của các sự việc trong mạch truyện chính; khi sự kiện chồng chéo lên nhau, nhập vào cuốn sách phát hành đầu tiên.