Biên Niên Sử Ác Ma
Dòng 2: Dòng 2:
 
<image source="image" />
 
<image source="image" />
 
<group>
 
<group>
<header>Technical Information</header>
+
<header>Thông Tin Kĩ Thuật</header>
<data source="japanese"><label>Japanese</label></data>
+
<data source="japanese"><label>Tiếng Nhật</label></data>
 
<data source="romaji"><label>Romaji</label></data>
 
<data source="romaji"><label>Romaji</label></data>
 
</group>
 
</group>
 
<group>
 
<group>
<header>Publication Information</header>
+
<header>Thông Tin Phát Hành</header>
<data source="author"><label>Author(s)</label></data>
+
<data source="author"><label>Tác giả</label></data>
<data source="cover"><label>Cover Artist</label></data>
+
<data source="cover"><label>Minh họa bìa</label></data>
<data source="publisher"><label>Publisher</label></data>
+
<data source="publisher"><label>Nhà phát hành</label></data>
<data source="release"><label>Release Date</label></data>
+
<data source="release"><label>Ngày phát hành</label></data>
<data source="media"><label>Media Type</label></data>
+
<data source="media"><label>Loại phương tiện</label></data>
<data source="page"><label>Pages</label></data>
+
<data source="page"><label>Số trang</label></data>
<data source="illustrator"><label>Illustrator(s)</label></data>
+
<data source="illustrator"><label>Minh họa)</label></data>
<data source="published_in"><label>Published in</label></data>
+
<data source="published_in"><label>Phát hành trong</label></data>
 
<data source="isbn"><label>ISBN</label></data>
 
<data source="isbn"><label>ISBN</label></data>
 
</group>
 
</group>
 
<group>
 
<group>
<header>Chronology</header>
+
<header>Niên đại</header>
 
<data source="series"><label>Series</label></data>
 
<data source="series"><label>Series</label></data>
<data source="before"><label>Preceded by</label></data>
+
<data source="before"><label>Đứng trước bởi</label></data>
<data source="after"><label>Followed by</label></data>
+
<data source="after"><label>Theo sau bởi</label></data>
 
</group>
 
</group>
 
</infobox></includeonly><noinclude>
 
</infobox></includeonly><noinclude>

Phiên bản lúc 08:09, ngày 14 tháng 2 năm 2019

{{Infobox Book
|image =
 
|japanese = 
|romaji =
|eng = 
|author = 
|cover =

|publisher = 
|release = 
|media =
|page = 
|published_in =
|illustrator = 
|isbn = 

|series = 
|before = 
|after = 
}}

  • Kiểu phương tiện bao gồm "tiểu thuyết", "manga", "truyện có hình minh họa", "truyện ngắn", "truyện tranh qua mạng", "sách dữ liệu",... v.v.
  • Đi đến ngày phát hành chính thức ở dạng in, không phải dạng xem trước hoặc là dạng truyện tranh qua mạng có quảng cáo.
  • Để tiết kiệm không gian, ghi tên họa sĩ trong chuỗi mà không xuống dòng và tách chúng bằng ";".
  • Nhà xuất bản và mã số ISBN chỉ nên dùng khi có được áp dụng.
  • Sử dụng tên series của cuốn sách cho phần Series, nếu không có, đặt "-" hoặc các series bài hát nó đang được áp dụng vào.
  • Phần trước và Phần sau nên làm theo thứ tự thời gian của các sự việc trong mạch truyện chính; khi sự kiện chồng chéo lên nhau, nhập vào cuốn sách phát hành đầu tiên.