Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Fanpage

Fan Server

If you see this, your JavaScript might be disabled or DiscordIntegrator plugin isn't working. If the latter, please contact a wiki administrator.

Quiz

<Apester data-media-id="5b73c3c0afc9e473d91cb8c0" style="width: 400px; height: 600px;"></apester>

Tin tức

31/12/2019 Tiểu thuyết Nguyên Tội Vật Ngữ -Tội lỗi- được phát hành!


21/12/2019 The PV bản ngắn của Project 「Ma」 đã được phát hành!


12/08/2019 Album Evils Extra được phát hành!


25/07/2019 Album mới, Evils Extra, được xác nhận sẽ phát hành vào ngày 12 tháng 8!


28/04/2019 Outlaw & Lychgate, một cuốn tiểu thuyết ngắn với sự tham gia của Lich ArklowSeth Twiright, được phát hành!


10/08/2018: Album Khúc hát ru của Cỗ máy Đồng hồ được phát hành!


27/07/2018 PV tái bản của Clockwork Lullaby được phát hành!


24/07/2018 Album của Series Khúc hát ru của Cỗ máy Đồng hồ được xác nhận là sẽ phát hành vào ngày 10 tháng 8!


22/11/2017 Đại Tội của Ác Ma: Chủ nhân Thiên Giới được phát hành!


Advertisement