FANDOM


WikiPolloImage
WikiArteImage
Chúng tôi cần lưu bài viết này dù nó còn chưa ổn
Bài viết này hiện chưa hoàn thành hoặc đã lỗi thời và lâu rồi chưa cập nhật thêm. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

Băng Thuật là một loại ma thuật tạo ra và điều khiển băng. Có khả năng bao bọc mọi thứ vào trong băng, ma thuật này có thể được sử dụng để đánh bẫy đối thủ.

Nguyên lýSửa đổi

Băng thuật có thể dùng để tạo ra băng ngay lập tức và điều khiển nó theo ý muốn của người dùng. Ma thuật có thể được sử dụng trên một khu vực nhất định như một căn phòng kín, đóng băng cả căn phòng và những người trong phòng theo ý người dùng. Khi phóng về phía mục tiêu, băng có khả năng hoàn toàn cố định chúng trong một khoảng thời gian dài. Dù khá mạnh, ma thuật vẫn có giới hạn và băng đá do ma thuật tạo nên sẽ tan sau một thời gian. Những người bị đóng băng bằng băng ma thuật sẽ không bị giết chết ngay lập tức, có thể sống sót nếu như băng tan kịp thời.[1]

Người dùngSửa đổi

Xuất hiệnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.