Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.
Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 5.000 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 22:28 ngày 26 tháng 2 năm 2021 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 26 tháng 2 năm 2021

     02:37  Blog thành viên:Ikado Lanpo/Evils Extra - Album booklet khácsử -10 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017

ngày 25 tháng 2 năm 2021

     12:17  The Blind Girl and the Angel‎‎ 3 thay đổi lịch sử+1.979[Ikado Lanpo‎ (3×)]
     
12:17 (hiện | trước) +1 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
12:12 (hiện | trước) +1.718 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
07:05 (hiện | trước) +260 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     10:30  (Nhật trình tải lên)[Ikado Lanpo‎ (12×)]
     
10:30 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Blindtest.jpg
     
10:30 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Blindtets1.jpg
     
10:25 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:TBATA5.jpg
     
10:25 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:TBATA4.jpg
     
10:25 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:TBATA3.jpg
     
10:25 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:TBATA2.jpg
     
10:25 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:TBATATitle.jpg
     
10:25 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:TBATA1.jpg
     
10:25 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:TBATA9.jpg
     
10:25 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:TBATA8.jpg
     
10:25 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:TBATA7.jpg
     
10:25 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:TBATA6.jpg
     06:32  Blog thành viên:Ikado Lanpo/Tổng hợp bản dịch khácsử +75 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp →‎Album booklet Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
M    06:31  Blog thành viên:Ikado Lanpo/Evils Extra - Album booklet khácsử +6.906 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “== Tiếng Nhật == '''Intro''' 「実の父親」に関する記憶憶を 今のアルテはほとんど有していない。 しかし少なくと…” Thẻ: Soạn thảo trực quan

ngày 24 tháng 2 năm 2021

     07:34  Bảy Tội lỗi và Trừng phạt (truyện) khácsử +87 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp →‎Xuất hiện Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     07:31  (Nhật trình tải lên)[Ikado Lanpo‎ (2×)]
     
07:31 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Michaelaavi.png
     
07:29 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Sickleavi.jpg
     07:31  Tội lỗi‎‎ 2 thay đổi lịch sử-2[Ikado Lanpo‎ (2×)]
 n   
07:31 (hiện | trước) -3 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp
     
07:27 (hiện | trước) +1 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 n   07:31  Series Khúc hát ru của Cỗ máy Đồng hồ khácsử -3 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp
 n   07:31  Michaela khácsử -3 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp
 n   07:31  Aceid khácsử -3 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp
     07:27  Sickle khácsử +1 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     07:25  Thế giới thứ Hai khácsử +2.275 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017

ngày 22 tháng 2 năm 2021

M    14:32  Blog thành viên:Ikado Lanpo/Thanh Sắc Tự Khúc, Đệ Tam Chương, Nhị Tiết, Cảnh 7‎‎ 5 thay đổi lịch sử+6.544[Ikado Lanpo‎ (5×)]
     
14:32 (hiện | trước) +27 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
14:27 (hiện | trước) -2 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
14:24 (hiện | trước) +58 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
13:48 (hiện | trước) -34 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
M    
12:13 (hiện | trước) +6.495 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “''Đệ Tam Chương, Nhị Tiết-nhịp tim trong mưa; cảnh 7'' <nowiki>'''</nowiki>(note nhẹ cái là cảnh này mới dịch được 1/3 thôi…” Thẻ: Soạn thảo trực quan
     14:22 Nhật trình tải lên Ikado Lanpo Message Wall đóng góp đã tải lên một phiên bản mới của Tập tin:Tumblr m5ay11SVt11r8vky4o1 500.jpg
M    13:51  Blog thành viên:Ikado Lanpo/Tổng hợp bản dịch‎‎ 3 thay đổi lịch sử+2.809[Ikado Lanpo‎ (3×)]
     
13:51 (hiện | trước) 0 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp →‎Truyện ngắn Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
13:49 (hiện | trước) +2 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp →‎Chủ Nhân Minh Giới Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
M    
13:20 (hiện | trước) +2.807 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “Một blog nhỏ tổng hợp các bản dịch bài hát, album booklet,.... trên wiki. ==Bài hát== ===EC=== *Blog thành viên:2theRainb0w/Word Pl…” Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     13:50  Ác Tự Sự Thi: Ác chi Nương Fanbook khácsử +12 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
M    09:15  Blog thành viên:Ikado Lanpo/Thanh Sắc Tự Khúc, Đệ Tam Chương, Nhị Tiết, Cảnh 5‎‎ 2 thay đổi lịch sử+5.542[Ikado Lanpo‎ (2×)]
     
09:15 (hiện | trước) -39 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
M    
09:14 (hiện | trước) +5.581 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “''Đệ Tam Chương, Nhị Tiết-nhịp tim trong mưa; cảnh 5'' Thanh Sắc Tự Khúc, trang 178-182 '''✥ Kyle Marlon ~Quốc gia Marlon, “Th…” Thẻ: Soạn thảo trực quan
M    09:01  Blog thành viên:Ikado Lanpo/Thanh Sắc Tự Khúc, Đệ Tam Chương, Nhị Tiết, Cảnh 6‎‎ 6 thay đổi lịch sử+19.435[Ikado Lanpo‎ (6×)]
     
09:01 (hiện | trước) -7 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
08:48 (hiện | trước) -7 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
07:44 (hiện | trước) -15 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
07:40 (hiện | trước) -1 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
04:23 (hiện | trước) +2 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
M    
04:22 (hiện | trước) +19.463 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “''Thanh Sắc Tự Khúc, Đệ Tam Chương, Nhị Tiết-Nhịp tim trong mưa, Cảnh 6'' '''<<Hồi tưởng của Thái hậu Marlon Prim Marlon>>''…” Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     08:05  Clockworker's Doll khácsử +44 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.