Biên Niên Sử Ác Ma
Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.
Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 5.000 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 00:04 ngày 18 tháng 9 năm 2021 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 17 tháng 9 năm 2021

     01:17  Adam Moonlit khácsử +280 Ikado Lanpo Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017

ngày 16 tháng 9 năm 2021

M    00:54  Thành viên:NotReallyNapoleon‎‎ 4 thay đổi lịch sử0[NotReallyNapoleon‎ (4×)]
     
00:54 (hiện | trước) -131 NotReallyNapoleon Message Wall đóng góp Đã tẩy trống trang Thẻ: Soạn thảo trực quan, Tẩy trống trang
     
00:52 (hiện | trước) -1 NotReallyNapoleon Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
00:52 (hiện | trước) +1 NotReallyNapoleon Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
M    
00:51 (hiện | trước) +131 NotReallyNapoleon Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “{{Infobox Song |also known as = Napoleon Andersen |pronouns = he/him |biases = Diluc Ragnvindr <small>(waifu) |birthdate = 20/08 }}” Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017