FANDOM


 • Bảng này dành cho những thảo luận ngoài chủ đề -- một nơi để tự do thảo luận với bạn bè Wikia Theevilliouschronicles của bạn.

  • 1 luồng
  • 9 bài đăng

  Viết lần cuối bởi Ikado Lanpo 08:32, ngày 4 tháng 8 năm 2017

 • Có câu hỏi về wikia, hoặc thắc mắc về chủ đề? Đặt câu hỏi của bạn tại đây!

  • 5 luồng
  • 42 bài đăng

  Viết lần cuối bởi Ikado Lanpo 06:54, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 • Bạn muốn chia sẻ điều gì đó vừa được đăng tải trên wikia này, hay chúc mừng ai đó vì đóng góp ngoạn mục của họ? Đây là chính là nơi để bạn thực hiện điều đó!

  • 1 luồng
  • 5 bài đăng

  Viết lần cuối bởi YIrregularY 12:49, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 • Thông tin và tin tức cập nhật!

  • 2 luồng
  • 44 bài đăng

  Viết lần cuối bởi 2theRainb0w 03:58, ngày 20 tháng 1 năm 2018

 • Bảng này dành cho những vấn đề thảo luận chung trên wikia.

  • 6 luồng
  • 45 bài đăng

  Viết lần cuối bởi DivineMar 06:58, ngày 18 tháng 7 năm 2018

diễn đàn-trang đặc biệt-lời giới thiệu-Nhóm bạn có thể chỉnh sửa nó

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.