FANDOM


🛠 Bài viết này đang được hoàn thiện. Xin hãy kiên nhẫn trong khi bài viết được cải thiện.
Nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy liên lạc với bảo quản viên.  Xem thêm các bài viết khác cần cải thiện tại đây.
🛠
Với các mục đích khác, xem The Muzzle of Nemesis (định hướng).

Đại Tội của Ác Ma: Họng súng của Nemesis là cuốn tiểu thuyết thứ bảy trong loạt tiểu thuyết Đại Tội của Ác Ma, phát hành vào 17 tháng 3, 2017. Cuốn tiểu thuyết được viết bởi Akuno-P và minh họa bởi Ichika, kể về sự kiện của The Muzzle of Nemesis.

Giới thiệuSửa đổi

Hiện chưa khả dụng.

Tóm tắt Cốt truyệnSửa đổi

Hiện chưa khả dụng.

Xuất hiệnSửa đổi

Chính

Khác

Thư viện ảnhSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.