FANDOM


Ác chi Nương Thủ Trướng 2013 là một bản tóm lược các thông tin liên quan đến series Series Ác chi Nương, phát hành ngày 16 tháng 12 năm 2012. Nó bao gồm những thông tin chi tiết về mọi nhân vật trong series này cùng với cuốn lịch, thời gian biểu và các hình minh họa.

Nội dung

Nhân vật

Một phần dành riêng để cung cấp những thông tin về tiểu sử của các nhân vật chính trong Series Ác chi Nương. Mỗi tiểu sử bao gồm những thông tin sơ lược về mỗi nhân vật tương ứng trong tiểu thuyết, như là năm sinh, năm mất, chủng tộc, tôn giáo, và quan hệ gia đình. Một trích đoạn ngắn diễn tả nhân vật và hành động của họ trong series được liệt kê ở phía dưới và kèm theo một minh họa màu của họ. Một trích dẫn của nhân vật đó nằm trong tiểu thuyết cũng được bao gồm trong tiểu sử.

Cuốn lịch

Một phần của cuốn sách cung cấp một cuốn lịch cho người sở hữu. Nó gồm một phần lịch lớn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2013, tiếp đó là phần lịch nhỏ từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014. Cuốn lịch có liệt kê những ngày lễ lớn tại Nhật Bản. Tiếp đó là một minh họa của Ichika gồm hầu hết các nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết kèm đó là nhiều trivia.

Thông tin

Một bộ sưu tập gồm nhiều phần thông tin khác nhau cho series Ác chi Nương và series Evillious của mothy nói chung. Phần đầu trưng bày đầy đủ bìa của mỗi cuốn tiểu thuyết trong series Ác chi Nương cùng với phần giới thiệu tóm lược chung cho mỗi cuốn. Phần tiếp theo gồm một bản đồ thế giới cho series Ác chi Nương, có tên nhiều địa điểm đáng chú ý trên bản đồ của các quốc gia trong series. Một phần dành cho Biên niên sử Evillious để trình bày một dòng thời gian cho các sự kiện diễn ra từ năm EC 0. Sau đó, một phần dành cho những bài hát của mothy, liệt kê toàn bộ những bài hát chính của mothy đã phát hành. Mỗi bài hát gồm ID trên Nico Nico Douga của bản gốc và một vài bản remix khác, kèm đó là tên các Vocaloid trình bày, hay nghệ sĩ chính tham gia làm PV, và một phần giới thiệu nhỏ cho nội dung bài hát kèm theo minh họa. Phần cuối cùng trình bày về các kim khí đại tội.

Xuất hiện

Bên lề

Khái niệm và Nguồn gốc

  • Cuốn sách này nhằm mục đích đóng vai trò như một cuốn hướng dẫn bỏ túi cho series tiểu thuyết Ác chi Nương, cùng đó là nhiều chức năng khác.

Thông tin thêm

  • Cuốn sách này cũng chứa nhiều thông tin chi tiết về các nhân vật giống với hai cuốn sách dữ liệu phát hành trước đó, nhưng nó không kèm thêm bất cứ truyện ngắn nào khác.

Thư viện ảnh

Liên kế ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.