Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Đối với các định nghĩa khác, xem Evil Food Eater Conchita (định hướng)

Ác Thực Nương Conchita (tái bản) là một album phát hành bởi Akuno-P vào ngày 14 tháng 8 năm 2010. Nó được bán trong Comic Market 78 và có năm bài hát cùng một tập sách bốn trang. Bìa album được minh họa bởi Ichika.

Danh sách bài hát[]

  1. Evil Food Eater Conchita (tái bản)
  2. Desert Bluebird
  3. Full Moon Laboratory
  4. The Frog's and My Love Romance
  5. Clockwork Lullaby (bản mẫu)

Xuất hiện[]

Bên lề[]

Khái niệm và Nguồn gốc[]

  • Tên của album được lấy từ tên của bài hát đặc trưng của nó, một bản "cải thiện" từ bản gốc của mothy.

Thông tin thêm[]

  • Hình minh họa Banica Conchita khi xuất hiện trong bài hát cũng chính là minh họa bìa của album.
Advertisement