Biên Niên Sử Ác Ma
Advertisement

Ác Tứ Nhạc Tấu ~Ác chi Nương Tiểu Thuyết Nhạc Khúc Tập~ là một album phát hành bởi Akuno-P vào ngày 23 tháng 3 năm 2012. Được phát hành để thúc đẩy Ác chi Nương: Thanh Sắc Tự Khúc, nó gồm bốn bài hát. Bìa album được minh họa bởi Ichika.

Danh sách bài hát[]

  1. The Daughter and Servant of Evil
  2. Tree Maiden ~Millennium Wiegenlied~
  3. Evil Food Eater of Beelzenia
  4. Handbeat Clocktower

Xuất hiện[]

Bên lề[]

Khái niệm và Nguồn gốc[]

Thông tin thêm[]

  • Trên bìa album xuất hiện nhiều nhân vật quan trọng trong loạt tiểu thuyết.
  • Mỗi bài hát trong album đại diện cho một trong bốn cuốn tiểu thuyết của series, với thứ tự tương ứng nhau.

Thư viện ảnh[]

Advertisement