FANDOM


Nombre Original Nombre Romanizado Nombre Traducido
Kokoro Alma
Tamashii Alma
千年樹 Sennenju Árbol del Milenio
転生術 Tensei Jutsu Arte de Reencarnación
転移禁術 Teni Kin Jutsu Arte Prohibida de Transferencia
クロックワークの秘術 Kurokkuwaaku no Hijutsu Arte Secreto Clockwork
バエム Baemu Baemu
BLACKBOX BLACKBOX Black Box
ぜんまい仕掛けの子守唄 Zenmaijikake no Komoriuta Canción de Cuna Mecánica
呪歌 Noroiuta Canciones Hechizo
捕縛の魔術 Hobaku no Majutsu Captura Mágica
Batsu Castigo
とてもすごいネギ Totemo Sugoi Negi Cebolleta Muy Asombrosa
シルク・ドゥ・リュヌ Shiruku Du Ryunu Cirque de Lune
創世少女 Sousei Shoujo Chica del Principio
終末少年 Shuumatsu Shonen Chico del Fin
大罪の器 Taizai no Utsuwa Contenedores del Pecado
グラス・オブ・コンチータ Gurasu obu Konchiita Copa de Conchita
ルシフェニアの四枚鏡 Rushifenia no Yonmai Kagami Cuatro Espejos de Lucifenia
マーロン・スプーン Maaron Supuun Cuchara de Marlon
フリージス童話 Furiijisu Douwa Cuentos de Hadas Freezis
キューピット・ホーン Kyuupitto Hoon Oveja de Cuerno de Cupido
身体 Shintai Cuerpo
hereditary evil raiser hereditary evil raiser Cultivadores del Mal Hereditario
大罪の悪魔 Taizai no Akuma Demonios del Pecado
あかいくつのぱれーど Akai Kutsu no Pareido Desfile de los Zapatos Rojos
探知魔法 Tanchi Mahou Detección Mágica
神の双子 Kami no Futago Dioses Gemelos
グーラ病 Guura Byou Enfermedad Gula
ヴェノム・ソード Venomu Soodo Espada de Venom
レヴィアンタの双剣 Revianta no Souken Espadas Gemelas de Levianta
精霊 Seirei Espíritus
エーヴ Eevu Ev
フィーネ Fiine Fine
フリージス Furiijisu Freezis
ポムの実 Pomu no Mi Fruta Pome
トラウベンの実 Torauben no Mi Fruta Trauben
gift gift Gift
アカシックレコーダー Akashikkurekoodaa Grabadora Akashic
グリムジエンド Gurimujiendo Grim El Final
her her HER
ベルヘン虫 Berhen Chuu Insecto Bergen
トラウベンジャム Toraubenjamu Jalea Trauben
いっきのおとめ Ikki no Otome La Chica Árbol
緑の娘 Midori no Musume La Chica de Verde
プラトーの花 Puratou no Hana La Flor de la Meseta
あくのむすめ Aku no Musume La Hija del Mal
喪失リスト Soushitsu Risuto Lista Perdida
黄金の鍵 Kogane no Kagi Llave Dorada
Ma(メム・アレフ) Ma (Memu Arefu) Ma (Mem Aleph)
魔術 Majutsu Magia
魔道師 Madoushi Mago
メラルガダケ Merarugadake Melalugadake
Kokoro Mente
精神世界 Seishinsekai Mundo Psicológico Interno
クロックワーカーズ・ドール Kurokkuwaakaasu Dooru Muñeca del Clockworker
ギネ・ドール Gine Dooru Muñeca Gine
ネチュハ Nechuha Nechuha
人造体(ghoul child) Jinzou Tai (ghoul child) Niño Ghoul
Tsumi Pecado
原罪 Genzai Pecado Original
五色デザートの盛り合わせ Goshiki Dezaato no Moriawase Postre Coloreado de Cinco Colores
アオタコ Aotako Pulpo Azul
とてもすごいタコ Totemo Sugoi Tako Pulpo Muy Asombroso
再誕 (リ・バースデー) Ri Baasudee Re_birthday
ぜんまい使い Zenmaizukai Relojero
グリオニアン・プラトー・ローズ Gurionian Puratoo Roozu Rosa Greeoniana de la Meseta
刻字印 Kokuji Shirushi Runas Inscritas
ロイヤル・ヴィクトリシア号 Roiyaru Vikutorishia Gou Real Victoricia
転生 Tensei Reencarnación
花火銃 Hanabi Juu Revólver Mágico
悪意の種 Akui no Tane Semilla de la Malicia
神の種 Kami no Tane Semilla Divina
セプト Seputo Sept
hereditary evil raiser syndrome hereditary evil raiser syndrome Síndrome Hereditario Cultivador del Mal
屍兵 (しへい) Shihei Soldados Muertos
シャド・ムン Shado Mun Cerdo Sombra Lunar
キューピット・ホーンのネックスープ Kyuupitto Hoon no Nekku Suupu Sopa de Cuello de Cuerno de Cupido
予知夢 Yochi Yume Sueño Profético
スベルンクック Suberunkukku
不定形状記憶物質 Futei Keijou Kioku Busshitsu Sustancias con Memoria de Forma Variable
転身の術 Tenshin no Jutsu Técnica de Cambio de Cuerpos
カヨの鋏 Kayo no Hasami Tijeras de Kayo
タイタニス号 Taitanisu Gou Titanis
ブラッド・グレイブ Buraddo Gureibu Tumba de Sangre
吸血娘 ヴァニカ=コンチータ Kyuuketsujou Vanika Konchiita Vampiresa Vanika Conchita
venom (洗脳薬) Sennouyaku Veneno
ワールドイーター Waarudoiitaa Worldeater
ヤツキ・ロペラ Yatsuki Ropera Yatski Lopera
ジズ・ティアマ Jizu Tiama Ziz Tiama
El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.